Psykisk Institut - Forlag - Info Psykisk Institut af 1980
Her er du: Forside ->

Psykisk Instituts forlagForside
Terapier
Debatforum
Personer
Afstemning
Profiler
Forlag
Artikler
Foredrag
Breve
Links
Psykisk Institut af 1980 - Forlaget


Det er i forvejen instituttets opgave, at formidle viden, og så længe det overhovedet kan lade sig gøre - gratis. På samme måde er PI-Forlag ikke et profitgivende forlag.

Bøger, tidsskrifter og andet trykt materiale, som kommer gennem forlaget, er ophavsretlig beskyttet. Det er blot én af måderne at "få det hele til at rende rundt på".

Den viden, du kan hente, er gratis for dig som privatperson. Den må naturligvis ikke anvendes i erhvervsmæssig øjemed. Tilladelse til erhvervsmæssig anvendelse, skal indhentes skriftligt hos Instituttet..

Forlaget skal altså klare sig selv, men hvad er det så det skal "klare"? Et forlag udgiver bøger, tidsskrifter, artikler og tryk af enhver tekst, der på en eller anden måde har noget at gøre med forlagets hovedopgave. PI-Forlag vil udelukkende beskæftige sig med psykologi, psykiatri og psykoanalyse. Der er på nuværende tidspunkt fire udgivelser på vej, og så snart processen er lidt længere fremme, vil en detaljeret redegørelse kunne læses her.

Det er også planen, hvis de nødvendige tilladelser, kan erhverves, at udgive eller genudgive Vilhelm Gernhammers bøger, for selv om de ikke blev "bestsellerter", mens Vilhelm levede, så tror jeg, tiden er ved at være moden til den indsigt og viden han rådede over, og som han gennem hele livet kæmpede så hårdt for at gøre offentlig tilgængelig.
Opdateret af Jan Bach d. 19.3.2004