Aristoteles

Aristoteles


Retur til personoversigt

Aristoteles (384 - 322 f.vt.): græsk filosof, som studerede ved PLATONs akademi og senere blev lærer der. Han var oldtidens mest alsidige videnskabsmand og regnes for grundlæggeren af logikken, psykologien, fysikken og biologien. Derudover var han den græske filosof der, sammen med Platon, har præget eftertiden mest. I sin systematiske fremstilling af logikken fremkom han med læren om syllogismer; f.eks.: alle mennesker er dødelige. Sokrates er et menneske; derfor er Sokrates dødelig. I sin fysik søgte han årsagerne til forandring og hævdede, at alt eksisterende er en syntese af stof og form, Hans etik karakteriseres af læren om den gyldne middelvej og det gode som målet for enhver virksomhed; hans lærebog i statskundskab blev et forbillede for senere tiders samfundsforskning. I sin lære om dramaet (poetikken) fremhævede han de tre enheder, nemlig tidens, stedets og handlingens, Som biolog beskrev han over 500 dyrearter og lavede en systematisk inddeling af dyreriget, Aristoteles' videnskabelige og metodiske iagttagelser og teorier fik betydning for europæisk og arabisk videnskab i næsten 2000 år; hans logiske skrifter og adskillige af hans synsmåder har stadig aktualitet.


Retur til personoversigt