Brandes, Georg

Brandes, Georg


Retur til personoversigt

Brandes, Georg (1842 - 1927): dansk kritiker, hvis Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur (187290), holdt som forelæsingsrække på Københavns Universitet, blev starten på en ildfuld debat om nye livsanskuelser og nye kunstformer. Brandes vendte sig mod kirken, autoriteterne og den borgerlige statsopfattelse, og hans lidenskabelige agitation fremkaldte stærk modstand blandt troende og konservative, mens fritænkere og venstreorienterede støttede ham. Han opholdt sig i Berlin 1877 - 83 og blev ved sin tilbagekomst en lederskikkelse i den radikale bevægelse, som også broderen Edvard var foregangsmand i. Han analyserede den nye radikale litteratur (Det moderne gennembruds mænd, 1883), og efter en afhandling om Nietzsche, Aristokratisk radikalisme (i Tilskueren,1889) udgav han biografier af Shakespeare, Goethe, Voltaire, Cæsar og Michelangelo med "det store menneske" som bærende ide. Han var den førende skikkelse i samtidens kulturliv, af hans omfattende produktion er det meste indeholdt i Samlede Skrifter 1 - 18.


Retur til personoversigt