Chamberlain, Houston Stewart

Chamberlain, Houston Stewart


Retur til personoversigt

Chamberlain, Houston Stewart (1855 - 1927): engelsk født tysk filosof og forfatter. I sit hovedværk Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts (1899 - 1901) understregede han den ariske races kulturelle overlegenhed over for jøderne og bidrog dermed stærkt til nazismens raceteorier. Under l verdenskrig støttede han Tyskland mod England og fik i 1916 tysk indfødsret.


Retur til personoversigt