Comte, Auguste

Comte, Auguste


Retur til personoversigt

Comte, Auguste (1798 - 1857): franskfilosof, opfinderen af termen "sociologi" og grundlæggeren af positivismen. I sit hovedværk Cours de philosophie positive 1 - 4 (1830 - 42) udviklede han et positivistisk filosofisk system, baseret på videnskabelige metoder. Han hævdede, at den menneskelige erkendelse passerer et teologisk og metafysisk udviklingstrin, før den når et videnskabeligt, hvor den kun anerkender det, der er videnskabeligt måleligt. Comte ønskede at gøre samfundsforskningen til en videnskab og blev således en af sociologiens grundlæggere. Han fremsatte også tanker om en "positiv religion", hvis højeste væsen skulle være menneskeheden selv.


Retur til personoversigt