Croce, Benedetto

Croce, Benedetto


Retur til personoversigt

Croce, Benedetto (1866 - 1952): italiensk filosof og kritiker, en af sin tids betydeligste kulturpersonligheder. Han var antipositivist og betragtede verden som en levende ånd, der manifesterede sig gennem historien; historien havde således en dobbeltrolle, idet den ikke kun var handlinger, men også selv rummede fortolkningen af disse, som det var filosofiens opgave at uddrage. Croce udviklede et system, bestående af fire dele: æstetik, logik, økonomi og etik; særlig æstetikken fik en central placering. Kunsten, mente han, udtryktes ikke i de frembragte produkter, men i kunstnerens og senere beskuerens intuition. Croce, der var undervisningsminister 1920 - 21, tog kraftigt afstand fra fascismen. I 1944 blev han minister uden portefølje, men trådte tilbage i protest mod De Allieredes fredsbetingelser.


Retur til personoversigt