Darwin, Charles Robert

Darwin, Charles RobertRetur til personoversigt


Darwin, Charles Robert (1809 - 82): britisk naturforsker, verdensberømt for sit hovedværk Arternes oprindelse (1859; på dansk ved J. P. Jacobsen 1871 - 73), som han skrev efter en fem år lang videnskabelig ekspedition til Sydamerika og Stillehavsområdet. Hans udviklingslære, værkets bærende tanke, fremhævede en udvælgelse hos alle de forskellige arter på basis af en arvelig variation, som gjorde visse individer mere velegnede til at overleve end andre af samme art; således opstod de former, der var bedst tilpasset til levevilkårene. Darwins lære vandt hurtigt udbredelse og anses stadig for i hovedsagen at være korrekt. Hans indsats blev ikke alene et vendepunkt indenfor den biologiske videnskab, men fik også betydning for andre områder, f.eks. filosofien.


Retur til personoversigt