Freud, Anne

Freud, Anna


Retur til personoversigt
Se evt. Freud, Sigmund

Freud, Anna, 1895-1982, østrigsk-britisk psykoanalytiker, datter af Sigmund Freud. Anna Freud fik en læreruddannelse, men opgav lærergerningen for at blive psykoanalytiker efter en personlig analyse hos Freud 1918-22. Hun specialiserede sig i psykoanalyse af børn og var blandt de første, der arbejdede på dette felt. Som børneanalytiker repræsenterede hun en konservativ linje, hvor det pædagogiske perspektiv spiller en større rolle end det analytiske, og hun kom derved til at stå i et livslangt modsætningsforhold til Melanie Klein. Ud over en række børneanalytiske arbejder skrev hun før 2. Verdenskrig hovedværket Jeg'et og forsvarsmekanismerne (1936, da. 1967).

I 1938 emigrerede Anna Freud fra Østrig til England. Under krigen drev hun sammen med Dorothy Burlingham tre såkaldte krigsbørnehjem i Hampstead nord for London. Gennem dette arbejde indhøstede hun rige erfaringer med institutionsarbejde såvel som med videnskabelig observation af børns adfærd. I 1951 stiftede hun en børneklinik (Hampstead-klinikken), der siden har fungeret som et kombineret behandlings-, forsknings og uddannelsescenter. Hovedværket fra denne periode er Normalitet og patologi i barndommen (1965, da, 1968), Anna Freud var 1949-73 vicepræsident i International Psychoanalytical Association og blev i 1973 udpeget til ærespræsident for organisationen. Anna Freud var den yngste af Sigmund Freuds seks børn. Efter faderens død prægede hun gennenm en menneskealder psykoanalysen med en blanding af stivnakket ortodoksi, diplomatisk kløgt og et kreativt engagement i børneterapi.Retur til personoversigt
Se evt. Freud, Sigmund