Fromm, Erich

Fromm, Erich


Retur til personoversigt

Fromm, Erich (1900 - 80): tyskfødt amerikansk psykoanalytiker, som videreførte Freuds teorier ved at hævde, at samfundet og miljøet betød mere for personlighedsudviklingen end de biologiske faktorer. Fromms analyse af de problemer, nutidsmennesket konfronteres med, udvikles i Flugten fra friheden (1941; dansk 1963). som på kulturhistorisk baggrund skildrer det autoritære menneske og nazismen. Af hans øvrige værker kan nævnes Kunsten at elske (1956; dansk 1960), Freuds mission (1959; dansk 1961), Hinsides illusionens lænker (1962; dansk 1965), Menneskets hjerte (1964; dansk 1966) og At have eller at være (1976; dansk 1982).


Retur til personoversigt