Gelsell, Arnold

Gelsell, Arnold


Retur til personoversigt

Gelsell, Arnold (1880 - 1961): amerikansk psykolog, kendt som børnepsykologiens fader. Han forskede i normale småbørns mentale udvikling og baserede hovedsagelig sine undersøgelser på objektive observationer, ofte ved hjælp af filmoptagelser og tovejsspejle. Hans mange bøger bidrog til at gøre børnepsykologien tilgængelig for større kredse.


Retur til personoversigt