Heidegger, Martin

Heidegger, Martin


Retur til personoversigt

Heidegger, Martin (1889 - 1976): tysk filosof, et af de førende navne inden for den så- kaldte eksistensfilosofi. Centralt i denne placerer han begrebet "væren" (das Sein), som dog i forbindelse med det enkelte menneskes tilværelse ikke kan betragtes objektivt, men må erstattes af en betegnelse for menneskets egen eksistens, dets egen specielle form for væren (das Dasein, dvs. "tilstedeværen"; heri indgår begrebet angst som en væsentlig del. Heidegger, der var påvirket af bl.a. Kierkegaard, formulerede sin eksistentialistiske filosofi i en række arbejder, hvoraf skal nævnes hovedværket Sein und Zeit (1927) og Hvad er metafysik? (1929; dansk 1973).


Retur til personoversigt