Horney, Karen

Horney, Karen


Retur til personoversigt

Horney, Karen, f. i Tyskland 1885, d. i USA 1952. Uddannet som læge og psykoanalytiker i Berlin, praktiseret som psykoanalytiker i New York fra 1934. H tilhører neofreudianerne. Hun anerkender principperne om den psykiske determinisme og ubevidst motivation, men neurose er for hende ikke primært determineret af uheldige og utilstrækkelige løsninger af infantile konflikter, men er en uhensigtsmæssig reaktion på levebetingelserne i det samfund individet tilhører. Hvad der er neurotisk er derfor relativt i forhold til de skiftende samfundsnormer. Hun opponerer mod den psykoanalytiske opfattelse af kastrationskomplekset som væsemligt til forklaring af kvindens psykologi. Barnets udvikling er ikke primært bestemt af dets forvaltning af libido på de forskellige udviklingsstadier og af ødipuskomplekset, men af dets erfaringer m.h.t. accept og rejektion. Menneskets reaktioner på de sociale relationer og dets udnyttelse af mulighederne for i kontakten med andre mennesker at bevæge sig hen imod dem eller væk fra dem eller indtage en fjendtlig holdning over for dem er afgørende for dets udvikling og for dets funktion i den sociale sammenhæng. Aggression opfattes ikke som en medfødt drift, men som en uhensigtsmæssig reaktionsmåde over for truende angst. Aggression og angst er derfor nøje forbundet med hinanden.

H har formuleret sine synspunkter i bøger der er blevet oversat til mange sprog også dansk, og derfor kendt vidt omkring.


Retur til personoversigt