Hull, Clark Leonard

Hull, Clark Leonard


Retur til personoversigt

Hull, Clark Leonard (1884 - 19521: amerikansk psykolog, en af de førende forskere inden for den moderne indlæringspsykologi. Han var behaviorist af grundsyn og metode, og hans eksperimentelle studier af dyrs og menneskers indlæring og adfærd førte til en række klare og stringente teorier om bl.a. vanedannelse.


Retur til personoversigt