James, William

James, William


Retur til personoversigt

James, William (1842 - 1910): amerikansk psykolog og filosof, bror til Henry James. William James lagde med sit værk Pragmatism (1907) grunden til pragmatismen; han kendes især for teorien om forbindelsen mellem et udsagns sandhed og dets nytteværdi. Hans hovedværk Principles of Psychology (1890) blev en af psykologiens klassiske lærebøger. På dansk findes bl.a. hans religionspsykologiske analyse Religiøse erfaringer (1902; dansk 1919 og1964).


Retur til personoversigt