Jaspers, Karl

Jaspers, Karl


Retur til personoversigt

Jaspers, Karl (1883-1969): tysk filosof og psykiater, sammen med Heidegger den tyske eksistentialismes mest fremtrædende repræsentant. Jaspers betragtede oplevelsen af eksistensen som filosofiens egentlige udgangspunkt; især i forbindelse med kriser i menneskets liv fik denne oplevelse betydning. Jaspers var professor i Heidelberg fra 1921 til 1937, hvor han blev afskediget for sine synspunktter af det nazistiske styre; i 1945 fik han embedet tilbage. Til hans hovedværker hører Psychologie der Weltanschauungen (1919), Philosophie 1 - 3 (1932) og Existenzphilosophie (l938). På dansk foreligger Huaderfilosofi (1965).


Retur til personoversigt