Jung, Carl Gustav

Jung, Carl GustavRetur til personoversigt


Jung, Carl Gustav (1875 1961): schweizisk psykiater, grundlæggeren af den analytiske psykologi. Han var oprindelig en af Freuds nære medarbejdere, men brød i 1911 med denne og fremsatte i stedet sine egne teorier, bl.a. om libido som den eneste energiform. Jungs psykologi opererer på tre niveauer: bevidstheden (eller individet, masken); det ubevidste hos dette individ, et spejlbillede indeholdende urealiserede muligheder og fortrængte erfaringer; og det kollektivt ubevidste. som rummer hele den menneskelige races psykologiske arv. Jung karakteriserede personligheden som extrovert (udadvendt) eller introvert (indadvendt) og betragtede psykiske problemer som resultatet af en uafbalanceret udvikling, hvor behandlingen gik ud på at bringe patienten i kontakt med hans/hendes individuelle og kollektive ubevidste. Et vigtigt Jung'sk begreb er "arketypen", et symbol eller en myte, som rummes i det kollektivt ubevidste og som kan genfindes i kunst, religion og mystik.


Retur til personoversigt