Lewin, Kurt

Lewin, Kurt


Retur til personoversigt

Lewin, Kurt (1890 - 1947): tyskfødt amerikansk psykolog, som overførte Köhlers gestaltteorier på studiet af grupper; dette gjorde det muligt at forudsige, hvordan en gruppe vil reagere, når den udsættes for en eller anden påvirkning. Lewin gav vigtige bidrag til forståelsen af motivation samt følelseslivets og personlighedens psykologi. Han udviklede med tiden sin egen retning, feltteorien eller den topologiske teori, som han redegør for i værkerne A Dynamic Theory of Personality (1935) og Principles of Topological Psychology (1936).


Retur til personoversigt