Mead, Margaret

Mead, Margaret


Retur til personoversigt

Mead, Margaret (1901 - 78): amerikansk antropolog, der specialiserede sig i studiet af samspillet mellem personligheden og samfundskulturen. Hendes første feltarbejde publiceredes i Coming af Age in Samoa (1928) og viste, at børn og unge på Samoa, der opfostres i anderledes familiestrukturer, ikke lider af de opvækstproblemer, der i den vestlige verden betragtes som naturlige. Efter flere ophold på Ny Guinea og Bali forstærkedes hendes interesse for opdragelsens indvirkning på børnenes adfærd, og hendes forskning resulterede i en række afhandlinger om børne- og ungdomspsykologi, opdragelse og seksualproblemer; til de vigtigste hører Kvinde og mand i tre primitive kulturer (1935; dansk 1951), Køn og kultur(1949; dansk 1962), Childhood in Cantemporary Societies (1955) samt Kultur og engagement (1970; dansk 1911).


Retur til personoversigt