Miller, Alice

Miller, Alice


Retur til personoversigt

Miller, Alice, f. 1923, schweizisk psykoanalytiker og forfatter til flere bøger om barndommens betydning for den voksnes psykiske problemer. I Das Drama des begabten Kindes und die Suche nach dem wahren Selbst (1979, da. Det selvudslettende barn, 1982) beskriver hun udviklingen af et omverdenstilpasset "falsk selv" som grundlaget for narcissistiske forstyrrelser. I senere bøger anklager hun pædagogikken, psykoanalysen og forældrene for at krænke barnets "sande selv" med livslang lidelse og tab af vitalitet til følge. Alice Miller er en radikal og kontroversiel fortaler for barnets ret til selvudfoldelse. Hovedværkerne Am Anfung war Erziehung (1980, da. I begyndelsen var opdragelsen, 1984) og Du sollst nicht merken (1981, da. Du må ikke mærke, 1985) har spillet en rolle i den pædagogiske debat om barnets rettigheder.Retur til personoversigt