Nietzsche, Friedrich

Nietzsche, Friedrich


Retur til personoversigt


Nietzsche, Friedrich Wilhelm (15. 10. 1844 - 25. 8. 1900): tysk filosof og digter, som i værket Also sprach Zarathustra (1883 - 91; dansk 1911) beskriver det "overmenneske", der skal udvikle sig af den af den kristne barmhjertighedslære svækkede menneskeslægt. Det centrale synspunkt hos Nietzsche var, at "viljen til magt" er drivkraften bag al menneskelig stræben og at det er rigtigt at stræbe efter magt. dvs, følge "herremoralen". Hans forfatterskab, der bl.a. også omfatter Zur Genealogie der Moral (1887) og den ufuldførte Der Wille zur Macht (1901), fik stor indflydelse på eftertidens filosofi, teologi og litteratur; nazismen udnyttede hans filosofi i deres propaganda, men i hvilken udstrækning det var med rette, er omdiskuteret. Herhjemme har både Brandes og Høffding skrevet om den.


Retur til personoversigt