Piaget, Jean

Piaget, Jean


Retur til personoversigt

Piaget, Jean (1896 - 1980): Schweizisk psykolog. Piagets arbejde med børns tankeproces, har haft stor indflydelse på de moderne undervisningsmetoder.

Barnets evne til at opfatte, blev af Piaget karakteriseret som instabil, og præget af irrationel tankevirksomhed, og han så opvæksten og indlæringen som den progressive opfattelse, som mere struktureret, hvilket gør det lettere for barnet at orientere sig, og at være i sine omgivelser.

Piaget har skrevet en del bøger, hvoraf flere er udkommet på dansk.


Retur til personoversigt