Skinner, Burrhus Frederic

Skinner, Burrhus Frederic


Retur til personoversigt

Skinner, Burrhus Frederic (f. 1904): Amerikansk psykolog. Han er opfinder af den berømte "Skinnerbox", der er en konstruktion til studie af indlæringspsykologi og adfærd. Forsøgsdyret skal betjene en pedal, og bliver herefter belønnet ved at der falder foder ned til det. Skinner forsøgte at videreudvikle denne "maskine" til også at kunne anvendes på indlæring af børn, f.eks. i regning og sprogfærdigheder. Man kan sige at Skinner i vid udstrækning gik imod strømmen, men opnåede alligevel at blive en fremtrædende personlighed i psykologisk sammenhæng. Ved undersøgelse af indlæringsfunktioner blev Skinnerboxen et af de mest brugte hjælpemidler.


Retur til personoversigt