Gestaltlove

Gestaltlove


Retur til terapioversigt
Se også Gestaltpsykologi
Gestaltterapi

(1. led af ty. Gestalt 'skikkelse, helhed', egl. 'hvad der er stillet i orden'), de lovmæssigheder, som gestaltpsykologien mente var gældende for menneskets umiddelbare opfattelse (perception) af fænomener i om verdenen. Gestaltlovene er love om henholdsvis prægnans, ensartethed, nærhed og regelmæssighed. Den første siger, at de dele af omverdenen, der udgør de enkleste former og skaber mindst spænding, fremtræder som figurer , mens andet bliver baggrund for dem. De andre love siger, at former, der er ensartede eller nær hinanden, opleves samhørende, og at vi umiddelbart strukturerer fx figurer eller melodier sådan, at de opleves som værende regelmæssige og endog mere regelmæssige, end de objektivt set er. Lovene har også betydning for den umiddelbare oplevelse af andre mennesker (personperception) og for, hvordan vi løser problemer i en given situation.


Retur til terapioversigt